Visma Global

Visma Global er et helhetlig økonomisystem som gir deg full kontroll over bedriftens verdier. Verktøyet har avanserte funksjoner, fra gjennomgripende multirapportering og dybdenavigering i tallmaterialet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering. Visma Global er god økonomi.

Det finnes noen måter å gjøre ting på som er mer effektive enn andre. Det finnes  standarder for hvordan man bør jobbe mest mulig effektivt. Visma Global er et resultat av mange års erfaring og dialog med over 20 000 brukere. Et standard økonomisystem skal gi effektiv støtte til alle økonomifunksjoner i en virksomhet.


Superoffice CRM

SuperOffice – Kundeoppfølging er et uunnværlig system som tar hensyn til hele prosessen rundt håndtering av kunderelasjoner – fra bearbeiding av potensielle salg, til brukerstøtte og pleie av eksisterende forbindelser. SuperOffice – Kundeoppfølging gir alle ansatte et godt utgangspunkt for dialog med kunder og kontakter, slik at bedriften fremstår mer profesjonell og strukturert utad.

 

Visma Dokumentsenter

Visma Document Center forenkler og automatiserer du behandlingen av fakturaer og bilag. Det betyr færre manuelle oppgaver, høyere kvalitet på utbetaling og bokføring, og full oversikt.

Få fakturabehandling med automasjon og dokumentflyt direkte i økonomisystemet ditt.

  • Dekker både e-faktura, faktura på e-post og papirfaktura
  • Mindre punching, færre feil og digital arkivering
  • Automatisk flyt for godkjenning, betaling og bokføring

 

Visma Payroll

En verdig arvtaker for Huldt & Lillevik lønn, med tilpasset og oppgradert funksjonalitet til dagens krav til ett lønnssystem.

Visma.net Payroll er et nettbasert lønnssystem for små og mellomstore bedrifter som automatiserer rutiner for lønn, registrering av ferie, fravær og timeregistrering