Små og mellomstore bedrifter møter de samme IT-utfordringene som store organisasjoner, men er ofte mer utsatt for tap av data når det kommer til gjenoppretting etter en katastrofe. Backup – det viktigste av alt?

Online backup

Sikkerhetskopi handler om evnen til å sikre verdiene og kunne gjenopprette systemer og data etter et tap

  • Administrasjon av sikkerhetskopiering og taper utgår
  • Komplett backup(image) av alle servere og data
  • Klargjort for tilbakekopi/gjenoppretting – også på annen maskinvare
  • Kan gjenopprette data lokalt
  • Kan gjenopprette data i NVP Datasenter(«Skyen»), eller på servere hos NVP
  • Kriseplan ved tap av data
  • Reduserer tidsvinduet ved gjenoppretting – raskere tilbake i normaldrift
  • Reduserer kostnader og tap ved uønsket hendelse
  • Fast forutsigbar kostnad på å sikre bedriften mot tap av data og konsekvenser.
  • All sikkerhetskopidata lagres kryptert både lokalt og i skyen og er tilgjengelig kun med kundens egen kode
  • Styring av hvor mye backup skal belaste internett forbindelsen (båndbreddestyring).

   

  Vi har valgt å kalle denne tjenesten NVP Online backup

Kontakt oss for mer info.