Nettsikkerhet beskytter virksomheten mot webbaserte trusler som virus og spyware, og i tillegg gir deg god mulighet til å administrere båndbreddebruken.

Nettsikkerhet avdekker og beskytter mot de fleste trusler før de kommer inn i bedriftens nettverk, og samtidig regulerer Internet bruk etter bedriftens «policy».

Nettsikkerhet styrer brukerne igjennom ett eller flere forhåndsdefinert regelsett ut fra den «policy» som bedriften ønsker i forhold til Web bruk.Bruk av web-sider, og nedlasting av filtyper som ikke er virksomhetsrelaterte kan blokkeres og bruker får beskjed om dette. Alternativt kan Web bruk logges for å danne grunnlag for tiltak som må til for å etterleve bedriftens internet «policy». Web-sider som inneholder virus og spyware vil også bli blokkert for bruker slik at bedriftens systemer ikke eksponeres for sikkerhetstrusler. Dette gjøres med den mest moderne teknologien som finnes, og teknologien er til enhver tid oppdatert. Alle regelsett relatert til web-bruk er definert ut fra bedriftens policy.

Tidsstyring
Reglene for hvem-skal-få-gjøre-hva kan tidsstyres, og ulike regler kan knyttes til ulike type grupper. Ønsker du integrasjon med ActiveDirectory har vi lagt til rette for det. Løsningen kan derfor tilpasses virksomheten på en meget fleksibel måte.

En annen viktig effekt av Nettsikkerhet, utover å redusere sikkerhetstrusler, samt å unngå uønsket Web bruk er også at båndbredde (nettverks og linjekapasitet) blir frigjort til virksomhetsrelatert arbeide.Du kan også legge bedriftens Web policy på PC’er som ikke er på bedriftens lokasjon og en del av det lokale nettverket, som for brukere som er mye ute på reise, har hjemmekontor mv.

Vi har valgt å kalle denne tjenesten NVP Web sikkerhet.

Kontakt oss for mer info.