ePost sikkerhet forbedrer internetsikkerheten med ekstern viruskontroll av inngående e-post og utgående e-post, samt ekstern filtrering av uønsket e-post (spam)

En stadig økende andel av den inngående e-posten til bedriften er e-post sendt fra uønskede avsendere, såkalt spam. 30-40 % av den daglige inngående e-posten kan være sendt av uønskede og/eller ugyldige avsendere. Dette er ett problem både for brukere og administratorer. En stor andel av den uønskede e-posten inneholder også virus. Hvis du da får slik virusinfisiert e-post og ikke er godt nok beskyttett, kan din bedrift påføres betydelig tap og skade.


ePost sikkerhet gir også en beskyttelse mot at bedriften selv sender ut uønsket e-post (spam). Dette kan skje når «fremmede» usikrede maskiner kobles inn i bedriftens nettverk og overfører uønsket programvare automatisk. «Smitte» kan også skje ved bruk av USB-minnepenner.

ePost sikkerhet, gir også bedriften tilgang til e-post som er lagt i karantene på ett sikkert sted. Tjenesten gir detaljert statistikk over all aktivitet.

Vi har valgt å kalle denne tjenesten NVP ePost sikkerhet total.

Kontakt oss for mer info.