Personvernerklæring for Nettverkspartner AS

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av Nettverkspartner AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Firmanavn, Navn, brukernavn, rolle, telefonnummer, e-postadresse og jobbsted.
Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med dine kjøp.
Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om firmanavn, navn, brukernavn, telefonnummer, e-postadresse og jobbsted navn, benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innenfor logistikk og finansiering.
Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.
Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: Epost: firmapost@nettverkspartner.no, Nettverkspartner AS, Baldersveg 1, 2816 Gjøvik

Ta kontakt med oss – Vi har peiling på data!

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi hjelper deg gjerne i å avdekke dine behov.