NVP Backup

NVP Backup gir deg en daglig sikkerhetskopi av verdiene dine som gir deg muligheten til å  gjenopprette systemer og data ved krasj. Hvis du velger Nettverkspartner som leverandør på backup-løsninger så kan vi tilby et bredt spekter av tjenester knyttet til dette:

  • Du slipper å administrere sikkerhetskopiering.
  • Vi tar komplett backup av alle servere og data
  • Vi klargjør for gjenoppretting – også på eventuell maskinvare du måtte ha
  • Vi kan gjenopprette data lokalt, i NVP Datasenter eller på servere lokalt hos NVP
  • Vi sørger for at du kommer så raskt som mulig tilbake i normaldrift
  • Du reduserer kraftig risikoen for kostnader og tap ved uønskede hendelser
  • Data lagres kryptert både lokalt og i skya og er kun tilgjengelig med kundens egen kode