SuperOffice – Kundeoppfølging er et uunnværlig system som tar hensyn til hele prosessen rundt håndtering av kunderelasjoner – fra bearbeiding av potensielle salg, til brukerstøtte og pleie av eksisterende forbindelser. SuperOffice – Kundeoppfølging gir alle ansatte et godt utgangspunkt for dialog med kunder og kontakter, slik at bedriften fremstår mer profesjonell og strukturert utad. Muligheter i løsningen:
  • Full oversikt over relasjoner og aktiviteter
  • Støtte for hele salgsprosessen
  • Kundeservice
  • Økonomistøtte
  • Automatisk oppdatert kundeinformasjon
  • Rapportering
  • Prosjekthåndtering
  • Forslagskasse og kvalitetsforbedring
  • Tilleggsfunksjonalitet
Kontakt oss Mer Info