Kontoavstemming er et viktig men tidkrevende arbeid. Med effektive søke og filterfunksjoner under bankavstemming kan manuelt arbeid gjøres om til automatiske rutiner. Det resulterer i store tidsbesparelser. Avstemmingsperioden styres av regnskapsmedarbeiderne, og de aktuelle dataene hentes automatisk fra regnskapet i Visma Global.

Det elektroniske kontoutdraget fra banken hentes parallelt for samme periode, og systemet foreslår motsvarende poster. Poster som stemmer med hverandre krysses ut. Gjenstående poster oppretter du selv bilag på, og bokfører direkte i Visma Global. Avstemmingsrapportene kan skrives ut ved behov.

Kontakt oss