Visma Dokumentsenter utvider bedriftens forretningsløsning med et effektivt og moderne verktøy for sikker elektronisk bilagshåndtering. Bilag skannes direkte inn i et elektronisk arkiv

Etter innskanning påføres bilagsinformasjon og dokumentet sendes på flyt til ønskede mottakere.

Informasjon om prosjekt og andre kostnadsbærere kan påføres av attestant før godkjenning. Resultatet er langt mer effektive rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag. Dette gir full kontroll i et oversiktlig arbeidsmiljø.

De gode grunnene

  • Raskere og mer effektiv dokumentflyt
  • Automatisk innlesing av fakturaer
  • Enklere saksbehandling (attestering, godkjenning, oppfølging)
  • Forenklet arkivering og gjenfinning
  • Fullt integrert med økonomisystemet
For mer informasjon trykk her:

Kontakt oss