Serverløsninger installert lokalt lever videre i beste velgående.

Det kan være mange gode grunner både av teknisk og økonomisk karakter å fortsette med en lokalt installert løsning. Nettverkspartner prosjekterer, installerer og drifter løsninger hos kunden i dag med moderne overvåkingssystemer. Gi oss nøkkelen til ditt datarom og vi holder driften i gang. Våre serverløsninger er basert på programvare fra Microsoft og VmWare. Vi benytter servere og lagring fra IBM og Lenovo understøttet med nettverk og sikkerhet fra Cisco og SonicWall.

Kontakt oss