Infrastruktur du kan stole på og sikre trådløse nettverk

Nettverkspartner har over lang tid bygget opp solid kompetanse på nettverk og kommunikasjonsløsninger basert på teknologi fra Cisco og SonicWall. Gjennom en bred kundebase har vi bygget opp en solid erfaring på kablet og trådløse nettverk.
En økning i skyløsninger forsterker behovet for en solid infrastruktur og ett sikkert nettverk. Kunden må være sikker på at lokal infrastruktur fungerer som den skal og at veien mot skytjenester har en optimal sikkerhet.
Bedrifter har en stor økning i bruk av trådløse enheter som skal kobles opp mot lokale servere og skytjenester. Arbeidsprosesser blir mindre stedsbundet i bedriften og dette medfører at den trådløse infrastrukturen blir en virksomhetskritisk komponent.
Gjennom vår tjeneste NVP Assistanse kan vi også tilby overvåking og drift deres infrastruktur.
Våre konsulenter kan tilby befaring, behovsanalyse, dekningskontroll og design av infrastrukturløsninger med pristilbud.

Kontakt oss