NVP Assistanse

Med NVP Assistanse mener vi vår overvåkningstjeneste, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Nettverksdrift overvåker tilgjengeligheten på kritisk utstyr, og inkluderer antivirus og sikkerhetskopiering.

Hvis det oppstår kritiske feil varsles Nettverkspartner, hvorpå vi kontakter ansvarlig hos bedriften for å avtale videre fremdrift. Oversikt over hendelser i forbindelsen med nettverksdriften sender vi i en statusrapport på e-post en gang i måneden.

 

NVP Assistanse +

Med NVP Assistanse + får du overvåkning av kritisk utstyr med både tilgjengelighet og ytelse 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Det du får i tillegg her er preventivt vedlikehold som utføres på utvalgt kritisk utstyr og programvare.  Løsning for sikkerhetskopiering/backup overvåkes kontinuerlig, og test av tilbakekopi/restore gjennomføres periodisk. Hvis ønskelig kan vi tilby remote backup, dvs en sikkerhetskopi som går til egen backupsentral. NVP Assistanse + gir deg ekstra sikkerhet, ved at vi overvåker og vedlikeholder antivirusprogramvare på servere/arbeidsstasjoner, overvåker og vedlikeholder brannmur og ikke minst gjør en periodisk sikkerhetsanalyse på servere og arbeidsstasjoner.

Med NVP Assistanse + vil alt utstyr som er en del av avtalen, med relevant informasjon – bli journalført hos Nettverkspartner – som til enhver tid vil ha en à jour oversikt over maskiner, utstyr, serienummer, operativsystem, programmer etc.

NVP Assistanse + inkluderer tilgang til vår online helpdesk der kunden kan logge hendelser, ønsker og behov direkte. Etter innmelding av saken vil du få tilsendt et saksnummer som referanse for videre oppfølging av saken. Du vil motta en tilstandsoversikt/rapport for hver måned på e-post, og hvert kvartal vil rapportene bli gjennomgått og drøftet sammen med en av våre konsulenter. Dette vil være et nyttig og viktig styringsverktøy for IT-driften i din organisasjon.


NVP Assistanse NOC

NVP Assistanse NOC er en IT-driftstjeneste som forsterker din IT-avdeling. Nettverkspartner gir deg tilgang til et avansert overvåkningsverktøy som gir deg full oversikt over ditt nettverk og servere. Nettverkspartner skalerer løsningen etter behov fra din IT-avdeling.

NVP Assistanse NOC er for deg som er IT-administrator, og har ansvar for nettverk og servere på daglig basis. Vi gir deg vår trygghet og kompetanse og tilgang til verktøyene vi bruker på våre kunder.


Visma

Nettverkspartner har lang erfaring med brukerstøtte i Visma. Med oss som partner får du opplæring og veiledning i Visma som verktøy, tilpasset ditt nivå. Vi ser at mange har stor nytte av personlig tilpasset brukerstøtte for å få optimal nytte av Visma.