NVP Assistanse

NVP Assistanse gir deg overvåkning 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Nettverksdrift overvåker tilgjengeligheten på ditt utsty r som bedriften er avhengig av.

Hvis det oppstår kritiske feil varsles Nettverkspartner, og vi kontakter bedriften direkte for å avtale veien videre. Vi sender en statusrapport på e-post som beskriver det som har skjedd.

 

NVP Assistanse +

NVP Assistanse gir deg overvåkning av ditt kritiske utstyr med både tilgjengelighet og ytelse 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

NVP Assistanse + gir deg  forebyggende vedlikehold som utføres på utvalgt kritisk utstyr og programvare.  Sikkerhetskopiering/backup overvåkes kontinuerlig, og test av tilbakekopi/restore gjennomføres periodisk. Hvis ønskelig kan vi tilby remote backup, en sikkerhetskopi som går til egen backupsentral. NVP Assistanse + gir deg ekstra sikkerhet, ved at vi overvåker og vedlikeholder antivirusprogramvare på servere/arbeidsstasjoner, overvåker og vedlikeholder brannmur og ikke minst gjør en periodisk sikkerhetsanalyse på servere og arbeidsstasjoner.

Velger du NVP Assistanse + vil alt utstyr som er en del av avtalen, med relevant informasjon, bli journalført hos Nettverkspartner. Vi vil til enhver tid ha en à jour oversikt over maskiner, utstyr, serienummer, operativsystem, programmer etc.

NVP Assistanse + inkluderer også tilgang til vår online helpdesk der du kan logge hendelser, ønsker og behov direkte. Etter innmelding av sak  vil du få tilsendt et saksnummer som referanse for videre oppfølging. Du vil motta en tilstandsoversikt/rapport etter hver driftsgjennomføring. Dette vil være et nyttig og viktig styringsverktøy for IT-driften i din organisasjon.


NVP Assistanse NOC

NVP Assistanse NOC er en IT-driftstjeneste som forsterker din IT-avdeling. Nettverkspartner gir deg tilgang til et avansert overvåkningsverktøy som gir deg full oversikt over ditt nettverk og servere. Nettverkspartner skalerer løsningen etter ditt behov.

NVP Assistanse NOC er for deg som er IT-administrator, og har ansvar for nettverk og servere på daglig basis. Vi gir deg vår trygghet og kompetanse og tilgang til verktøyene vi bruker på våre kunder.