Serverdrift overvåker kritisk utstyr med både tilgjengelighet og ytelse 24x7x365

Sentralt i Serverdrift er også gjøremålene i sjekklisten for preventivt vedlikehold – gjøremål som utføres på utvalgt kritisk utstyr og programvare.
Løsning for sikkerhetskopiering (backup) overvåkes kontinuerlig, og test av tilbakekopi(restore) gjennomføres periodisk. «Remote backup» der sikkerhetskopi går til egen backupsentral kan tilbys som opsjon tjenesten Serverdrift.

Sikkerhet er også et eget tema i Serverdrift, der vi også overvåker og vedlikeholder antivirusprogramvare på servere/arbeidsstasjoner, overvåker og vedlikeholder brannmur og ikke minst gjør en periodisk sikkerhetsanalyse på servere og arbeidsstasjoner.

I Serverdrift vil også alt utstyr som er en del av avtalen, med relevant informasjon – bli journalført hos Nettverkspartner – som til enhver tid vil ha en à jour oversikt over maskiner, utstyr, serienummer, operativsystem, programmer mv. Altså, et anleggs/inventarregister over IT utstyret.

Kunden vil også få direkte tilgang til vår ‘helpdesk‘ via internet der kunden kan logge hendelser, ønsker og behov direkte. Innmelding av saker til vår ‘helpdesk’ kan skje 24×7, via web eller e-post. Etter innmelding av sak vil du få tilsendt et saksnummer som er referanse for videre oppfølging av saken.

Kunden vi motta en tilstandsoversikt/rapport for hver måned på e-post, og hvert kvartal vil rapportene bli gjennomgått og drøftet sammen med en av våre konsulenter. Dette vil være et nyttig og viktig styringsverktøy for IT driften i organisasjonen. Denne tjenesten har vi valgt å kalle NVP Assistanse pluss.