Hvordan kan Nettverkspartner gi dere trygghet?

Vi ser ett sterkt økende behov for å kunne stole på den teknologien vi daglig benytter. Som kunde opplever mange at dere må gjøre mer på mindre tid. IT-løsningene krever mer spesialisert kompetanse og jevnlig oppdatering av kompetanse er blitt nødvendig. Når vi blir mer og mer avhengig av IT-løsningen blir vi også mer sårbare ved nedetid. Nedetid på en IT-løsning er i dag den største IT-kostnaden en bedrift har.

Vårt nye tjenestekonsept er skreddersydd for bedrifter med en eller flere servere som de har i eget hus eller gjennom Serverleie i vårt datasenter. Nettverkspartner tilbyr nå løsninger som kan frigjøre tid hos kundene, slik at de kan ha mer fokus på sin kjernevirksomhet. Det vil da være Nettverkspartner sitt ansvar å holde IT-systemene tilgjengelig og stabile.

Dette skjer igjennom en meget godt utprøvd overvåkingsprogramvare som installeres på deres utstyr. Denne er lite ressurskrevende men har en omfattende overvåking. Vi kan overvåke servere, arbeidsstasjoner, skrivere, switcher, routere og brannmurer. Gjennom 24/7 overvåking vil Nettverkspartner kunne motta driftskritiske meldinger og reagere ofte før kunden merket at det har oppstått en feil. Vår responstid har vi valgt å legge til normal arbeidstid.

En stabil nettverksløsning krever proaktivt vedlikehold og vår løsning gir oss meldinger før en feil oppstår.