Nettverksdrift er en ren overvåkningstjeneste 24x7x365. Nettverksdrift overvåker tilgjengelighet på kritisk utstyr, samt din løsning for antivirus og sikkerhetskopiering.

Kritiske feil for utvalgte tjenester varsles direkte til Nettverkspartner, og vi kontakter kunde for å avtale videre fremdrift for hver enkelt hendelse. Kunde vil motta statusrapport for siste måned/periode på e-post.

Vi har valgt å kalle denne tjenesten NVP Assistanse.