Avtalen dekker de produkter og tjenester som er bestilt i henhold til brukerstøtteavtalen.
Avtalen innebærer at Nettverkspartner i avtaleperioden gir støtte til bruker via en av kanalene for brukerstøtte, slik at brukerne skal bli fortrolige med sitt program, få svar på aktuelle spørsmål og få avklart problemstillinger som måtte oppstå i forbindelse med bruk av programvaren.